Odjel Informatike bavi se projektiranjem, razvojem i uvođenjem informacijskih sustava u području djelatnosti Ekonerga posebice informacijskih sustava u zaštiti okoliša i energetici.

Djelatnost poduzeća:
Energetika (vodovod, plin, struja, grijanje)

EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša je društvo znanja, s tradicijom neprekidnog rada od preko 50 godina. Intelektualni kapital preko 100 zaposlenih u sustavu dovoljna je "kritična masa" za najkompleksnije poslove u području rada. U EKONERG-u je uspješno implementiran ESOP na ukupni kapital društva.

EKONERG je vodeće hrvatsko konzalting društvo u području energetike i zaštite okoliša. Našim uslugama pokrivamo ukupni životni vijek energetskih i komunalnih sustava i sustava zaštite okoliša; od zamisli, studija izvodljivosti, istraživanja lokacija, izrada studija utjecaja na okoliš i licenciranja objekata, idejnog i izvedbenog projektiranja, vođenja izgradnje, primopredajnih ispitivanja, upravljanja pogonom (O&M), implementacije sustava održavanja, QA sustava i sustava upravljanja okolišem do dekomisije. Koristimo se kod toga najsuvremenijom mjernom, ispitnom i informatičkom opremom. Od 1995. godine Ekonergov sustav upravljanja kvalitetom certificiran je prema IS0 9001. (RWTÜV)

Ekonerg - logo

Ekonerg
STANDARD

http://www.ekonerg.hr

Koranska 5
10000 Zagreb

tel: +385 1 6000 111
fax: +385 1 6171 560

Kontakt osoba:

Damir Hotko, Direktor Odjela za za informatiku
e-mail: ekonerg@ekonerg.hr