HEP ODS - DP Elektra Zabok

Dužnosti operatora distribucijske sustava su: siguran, pouzdan i učinkovit pogon distribucijske mreže; osiguravanje nepristranosti prema korisnicima distribucijske mreže.

Djelatnost poduzeća:
Energetika (vodovod, plin, struja, grijanje)

Djelatnost distribucije električne energije je posljednja sastavnica sustava, koja je odgovorna za isporuku električne energije kupcima.

Ta djelatnost obavlja se u tvrtki HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) d.o.o.

Uz razdiobu električne energije preuzete iz prijenosne mreže i brigu za pouzdanu opskrbu kupaca, prodaju, mjerenje, obračun i naplatu isporučene električne energije, HEP-ODS je odgovoran za održavanje distribucijske mreže i postrojenja, zamjene i rekonstrukcije te razvoj. Na čelu HEP ODS-a su Nadzorni odbor i Uprava, a poslovi se obavljaju u Uredu direktora, šest Sektora te u 21 elektri na području cijele Hrvatske.

HEP ODS - logo


http://www.hep.hr/od...

Matije Gupca 57
49210 49210 Zabok

tel: +385 49 225 456
fax: +385 49 221 515

Kontakt osoba:

Anica Lacković
e-mail: vesna.jakovac@hep.hr