Hrvatske ceste d.o.o.

Tvrtka «Hrvatske ceste» je društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

Djelatnost poduzeća:
Graditeljstvo

Predmet poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. je obavljanje djelatnosti:

  • operativnih poslova tehničko - tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta prema Strategiji, kroz temeljna prostorna, prometna, tehnička i ekonomska istraživanja i analize,
  • programiranje i planiranje razvitka javnih cesta, ukupno projektiranje za državne ceste, projektiranje sa istražnim radovima te izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu za autoceste,
  • građenja državnih cesta, osim autocesta,
  • održavanja državnih cesta, osim autocesta,
  • ostale poslove upravljanja državnim cestama, osim autocesta,
  • organiziranja financiranja i financiranje građenja državnih cesta osim autocesta,
  • zaštite okoliša od utjecaja prometa na državnim cestama,
  • praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na javnim cestama,
  • vođenja jedinstvene banke podataka o javnim cestama
  • ostale djelatnosti sadržane u izjavi o osnivanju društva
Hrvatske ceste - logo


http://www.hrvatske-...

Vončinina 3
10000 Zagreb

tel: +385 1 4722 555

Kontakt osoba:

Aleksandra Licul-Ivančir
e-mail: aleksandra.licul@hrvatske-ceste.hr